Ресурсна платформа за граѓани и медиуми

ПОВИК ЗА УЧЕСНИЦИ НА СЕДМА ШКОЛА ЗА ЕВРОПСКИ ПОЛИТИКИ

15- 16 декември 2023
Овогодинешната Школа за европски политики тематски ќе биде посветена на пренесување знаења околу евроинтегративните процеси низ призмата на изменетата нова методологија на интегративните процеси.
Школата е отворена за претставници на граѓански организации, претставници на институции, новинари и медиумски работници, студенти и млади професионалци кои пројавуваат интерес за областите за кои Република Северна Македонија ќе го започне преговарачкиот процес со ЕУ.
✉️Пријава на eurothink@eurothink.mk најдоцна до 8ми декември 2023 год. до 16:00 часот.
❗️Повеќе информации за Школата, на линкот
Овогодинешното издание на Школата за европски политики се спроведува во рамки на проектот „Медиумите за ЕУ“ – Програма на граѓанското општество за учество на медиумите во преговорите за членство на Северна Македонија во ЕУ, кој ЕВРОТИНК го спроведува во партнерство со Европска асоцијација за локална демократија ALDA Skopje и Балкански институт за регионална соработка BIRC со поддршка од Европската Унија.
***
THIRRJE PËR PJESËMARRËS NË SHKOLLËN E SHTATË PËR POLITIKA EUROPIANE
15- 16 dhjetor 2023
Shkolla është e hapur për përfaqësues të organizatave qytetare, përfaqësues të institucioneve, gazetarë dhe punëtorë mediatikë, studentë dhe profesionistë të rinj të cilët shfaqin interes për fushat për të cilat Republika e Maqedonisë së Veriut do të fillojë procesin e negociatave me BE-në.
✉️Aplikimi eurothink@eurothink.mk më së voni deri më 8 dhjetor të vitit 2023, deri në orën 16:00.
❗️Më shumë informacione për Shkollën në linkun
Edicioni i sivjetshëm i Shkollës së Politikave Europiane zbatohet në kuadër të projektit “Mediat për BE-në” – Programi i shoqërisë civile për pjesëmarrjen e mediave në negociatat për anëtarësim të Maqedonisë së Veriut në BE, të cilin EUROTHINK – Qendra për Strategji Europiane e zbaton në partneritet me Asociacionin Europian për Demokracinë Lokale ALDA Skopje dhe Institutin Ballkanik për Bashkëpunim Rajonal BIRC me mbështetjen e Bashkimit Europian.
30/11/2023