Ресурсна платформа за граѓани и медиуми

Игри и квизови

Евростат

Квиз на Евростат

ЕУ и Јас

Квиз за ЕУ & јас  на хрватски

Деца и Млади

Игри за деца и млади над 15 год

МООС за даноци

E-learning, видеа и МООC  за даноци

МСП стандарди

Онлајн курс за учење за стандарди за МСП.

Еразмус+

Алатка за учење јазик на Еразмус плус Програмата за учесници во Ерасмус + и Европскиот соладарен корпус

4 теми за ЕУ

Квиз на 4 теми за ЕУ на германски

ЕУ и Јас

Квиз јас и ЕУ на англиски

Совет на Европа

Квиз на Советот на Европа

Колку знаеш за ЕУ?

Колку знаеш за ЕУ?

Политико

Квиз на Порталот Политико за тривијални рааботи за ЕУ fun

Евро

Квиз за еврото