Ресурсна платформа за граѓани и медиуми

Пристапување

На втората Меѓувладина конференција за пристапување во Брисел се отвори и привремено се затвори првото Поглавје, Поглавјето 25: Наука и истражување.

18/12/2012