Ресурсна платформа за граѓани и медиуми

Кандидатски статус

Европскиот совет и доделува статус на држава кандидат на Црна Гора

17/12/2010