Ресурсна платформа за граѓани и медиуми

Преговарачкиот тим

Владата на Србија усвојува одлука за формирање на преговарачкиот тим за преговорите за пристапување кон ЕУ и ја именува Др. Тања Мишчевиќ за шеф на преговарачкиот тим.

03/09/2013