Ресурсна платформа за граѓани и медиуми

Преговарачката рамка

Европската унија ја усвојува преговарачката рамка за пристапни преговори со Република Србија

20/12/2013