Ресурсна платформа за граѓани и медиуми

Поглавја

Отворени се првите преговарачки поглавја: Поглавјето 32 (Финансиски надзор) и Поглавјето 35 (Други прашања).

14/12/2015