Ресурсна платформа за граѓани и медиуми

Спогодба

Започнуваат преговорите за склучување на Спогодбата за стабилизација и асоцијација (ССА).

10/10/2005