Ресурсна платформа за граѓани и медиуми

Последно поглавје

11та Меѓувладина конференција на која се отвора Поглавјето 4 (Слободно движење на капитал), последно отворено Поглавје во преговорите.

10/12/2019