Ресурсна платформа за граѓани и медиуми

Статус на преговорите

Србија во 6 годишното преговарање има отворено 18 од вкупно 35 поглавја. Од нив привремено затворени се 2 поглавја. Се планираат нови конференции во 2020 за да се унапреди процесот.

01/01/2020