Ресурсна платформа за граѓани и медиуми

Преодна спогодба

Потпишана е ССА и пропратната Преодна спогодба за трговија и трговски прашања.

29/04/2008