Ресурсна платформа за граѓани и медиуми

Кандидатски статус

Европскиот совет усвојува Заклучок и доделува кандидатски статус на Р. Србија за членство во ЕУ.

01/03/2012