Ресурсна платформа за граѓани и медиуми

Предлог за преговори за пристапување

Европската комисија му предложува на Советот отворање на преговори за пристапување на Србија во ЕУ.

22/04/2013