Ресурсна платформа за граѓани и медиуми

Учество

На Самитот на ЕУ во Загреб се отвораат преговорите за ССА; СРЈ официјално учествува.

24/11/2000