Ресурсна платформа за граѓани и медиуми

Пристапни преговори

Отворање на преговорите за пристапување во членство во ЕУ

03/10/2005