Ресурсна платформа за граѓани и медиуми

Времеплов -Билатерална договорна рамка помеѓу Република Северна Македонија и Република Бугарија

Евротинк – Центар за европски стратегии во рамките на проектот „Демистифицирање на (не) соседските односи на патот кон ЕУ: Случајот на Северна Македонија и Бугарија” реализираше 8 анализи изработени од универзитетски професори и аналитичари како и времеплов-Билатерална договорна рамка помеѓу Република Северна Македонија и Република Бугарија. Проектот се реализира со поддршка на Канадската амбасада во Белград преку Канадскиот фонд за локални иницијативи-(CFLI).

Овoj времеплов-Билатерална договорна рамка помеѓу Република Северна Македонија и Република Бугарија, е дел од проектот: „Демистифицирање на (не) соседските односи на патот кон ЕУ: Случајот на Северна Македонија и Бугарија“ поддржан од Канадската амбасада во Белград, преку Kанадскиот фонд за локални иницијативи-(CFLI). Содржината на публикацијата е единствена одговорност на ЕВРОТИНК-Центар за европски стратегии  и на никаков начин не може да се смета дека ги одразува гледиштата на Канадската амбасада во Белград и Канадскиот фонд за локални иницијативи.

23/02/2023