Ресурсна платформа за граѓани и медиуми

Нова методологија за проширување

На 5 февруари 2020 Европската комисија по барање на Франција, која го блокираше донесување на одлуката за преговори, предложи нова Методологија за проширување.

05/02/2020