Ресурсна платформа за граѓани и медиуми

Препорака за почеток на преговори

Во октомври 2009 година, согласно остварениот напредокот на Република Македонија во усогласување со Спогодбата за стабилизација и асоцијација, напредок во исполнување на политичките критериуми, во усогласување со европското законодавство како и напредокот во однос на сите области опфатени во дијалогот за визна либерализација, Европската комисија препорача почеток на преговори со Македонија.

01/10/2009