Ресурсна платформа за граѓани и медиуми

Препораките на ЕК за почеток на преговори со Македонија

2010, 2011, 2012,2о13,2014, 2015,2018 и 2019 се повторени препораките на ЕК за почеток на преговори со Македонија.

24/02/2010