Ресурсна платформа за граѓани и медиуми

Стратегија за интеграција

Во 2004 година – Република Македонија ја донесе Националната стратегија за интеграција во ЕУ.

На 1 октомври 2004 година Претседателот на Европската комисија, Романо Проди во Скопје му го предаде Прашалникот од Европската комисија на Премиерот на Владата на Република Македонија, Владо Бучковски.

01/10/2004