Ресурсна платформа за граѓани и медиуми

Економско инвестициски план до 9 милијарди евра за Западен Балкан

Европската комисија усвои сеопфатен Економски и инвестициски план за Западен Балкан, кој ќе мобилизира финансирање до 9 милијарди евра за инвестиции во областите на транспорт, енергија, зелена и дигитална транзиција, за да создаде одржлив раст и работни места, поттикнувајќи го економскиот развој и закрепнување на регионот.

Планот исто така нуди пат за успешна регионална економска интеграција што ќе помогне да се забрза приближувањето кон ЕУ и ќе да помогне да се трансформира Западен Балкан во еден од најатрактивните региони за инвестиции во светот. Имплементацијата на планот секако ќе треба да оди заедно со реформите.

Паралелно со планот за економски инвестиции за поддршка на регионот, Комисијата презентираше насоки за спроведување на Зелената агенда на Западен Балкан, што се очекува да бидат усвоени на Самитот на Западен Балкан во Софија во ноември оваа година.

За повеќе информации кликнете овде.

07/10/2020