Ресурсна платформа за граѓани и медиуми

Медиумите за ЕУ“ — Програма на граѓанското општество за учество на медиумите во преговорите за членство на Северна Македонија во ЕУ

Клучни информации за проектот

Донатор

Европска унија

Временска рамка на спроведување

март 2023 – февруари 2026

Општа цел на проектот

Надградување на медиумските капацитети за покривање, следење и испитување на преговарачкиот процес за членство на Северна Македонија во ЕУ.

Специфични цели на проектот

· Да се подобри амбиентот за учество на медиумите во процесот на преговори за членство во ЕУ

· Да се зајакнат медиумските професионални капацитети на новинарите кои се од земји што не се членки на ЕУ, за регулативите, политиките и вредностите на ЕУ и да се подобрат можностите за младите новинари.

· Да се создаде средина за активности за вмрежување со европските колеги и колеги од медиумскиот сектор, да се поддржи и подобри медиумската писменост и различноста на медиумскиот пејзаж

Активности

· Истражување на јавното мислење за медиумскиот сектор поврзано со известувањето за ЕУ интеграции на Република Северна Македонија.

· Обуки за медиумите за известување на интегративнниот процес на земјата во 8те плански региони

· Менторска програма за млади новинари-практиканти.

· Две Школи за европски политики

· Активности за вмрежување на медиумите и новинарите од земјата со соодветни медиумски институции од државите членки на ЕУ (студиски посети, фокус групи и средби)

· Грант шема за НВОи и медиуми од 8те плански региони за приближување на преговарачкиот процес на Република Северна Македонија со ЕУ до граѓаните и до нивните интереси. Износот по поединечен грант е проектиран да биде до 15,000€.

· Продукција на новинарски материјали за структурите на ЕУ; преговарачкиот процес на Република Северна Македонија со ЕУ; новата преговарачка методологија и сл.

· Континуиирана комуникација со медиумската и со генералната публика за сите активности и аспекти на проектот кои се од интерес и важност за граѓаните

06/03/2023